Cüruf Düzenleyici

Yardıma ihtiyacınız var mı ?

Bize ulaşın, ürünler hakkında daha fazla bilgi alın.

İLETİŞİME GEÇ

Cüruf Düzenleyici

Demir-çelik fabrikalarında pek çok amaçla kullanılan olivin, bilindiği üzere, yüksek fırın ve sinterde özellikle Avrupa ülkelerinde cüruf düzenleyici olarak da kullanılmaktadır. Olivin cürüf düzenleyici olarak hem demir cevherine karıştırmak suretiyle sinter ve pellet üretiminde hem de yüksek fırına direkt takoz olarak eklenmek suretiyle kullanılabilir. Olivinin gösterdiği üstün özellikler dolayısıyla, dolomit ve serpantinden daha kaliteli ve daha ekonomik sonuçlar doğurmaktadır.

Cüruf Düzenleyici kullanılmasıyla;

• Sinter sıcaklığı 100 C’ye varan bir azalma gösterir. Dolayısıyla kok tüketimi azalmaktadır.

• Dolomit yerine olivin kullanılmasıyla, sinterde daha iyi bir baziklik dolayısıyla akışkanlık sağlanabilmektedir.

• Daha az yakıt tüketimi olmakta, dolayısıyla (gerekli hava/sinter miktarı) oranı düşmektedir. Başka bir deyişle aynı miktarda çekilen havayla daha fazla sinter üretilebilmektedir.

• Olivin hem serpantin hem de dolomite göre yüksek MgO içerdiğinden daha az hammadde gereksinimi olmaktadır.

• Olivin kullanılmakla, daha az cüruf elde edilmektedir.

• Sinterde dolomit kullanıldığında, sinter sıcaklığında geçen sürenin %75’i CO2’yi uçurmak için kullanılmaktadır. Halbuki olivin kullanıldığında, bu süre gerçek amaç için kullanıldığından, %15 kısalmaktadır.

• Dolomit yerine olivin kullanılmasıyla, sinter ürün %7 artmakta, yakıt tüketimi ise %14 azalmaktadır.

• Çevre ve sağlık yönünden de dolomit yerine olivin kullanılmasıyla:

• Havaya salınan CO2 miktarında önemli miktarda azalma olmaktadır.

• Olivinin serbest silis içermemesi nedeniyle SİLİKOSİZ hastalığı tehlikesi yaratmamaktadır.

Kumlama kumu ürün boyutlarımız

• 10 – 40 mm

• 0 – 3 mm

Herhangi Bir Çözüme İhtiyacınız Varsa ...

BİZE ULAŞIN